قابل توجه شهرستاني هاي محترم

در صورتي كه تمايل به شركت در آزمونهاي بيداري دانايي مركز كرمان را داريد لطفا جهت ثبت نام طبق مقررات آزمون حداكثر تا سه روز قبل از شروع آزمون مبلغ آزمون را به شماره حساب 0101792042006

بانك صادرات به نام آقايان اكبر سعيدي / عباس مرادي واريز نموده و فيش واريزي خود را كه روي آن نام و نام خانوادگي و شماره تلفن و نام مهارت خود را نوشته ايد را به شماره فاكس ۰۳۴۱۲۷۲۱۳۸۴ ارسال نمائيد.

روز آزمون اصل فيش بانكي را همراه خود داشته باشيد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۹ساعت 9:21  توسط رضا مظفری  |