پس ازکسب اطلاع از تاریخ آزمون حد اکثر تا ۳ روز قبل از آزمون ثبت نام نمائید.

ثبت نام صرفا حضوری صورت میگیرد.

روز آزمون کارت شناسایی معتبر و عکسدار همراه داشته باشید.

رفع مشکلات احتمالی حین برگزاری آزمون بر عهده ناظر می باشد بدیهی است بعدا کسی پاسخگو نمی باشد.

ثبت نام آمون آزمایشی صرفا همراه با آزمون اصلی صورت میگیرد.

فقط ثبت نامی های آزمون مجاز به شرکت در آزمون آزمایشی می باشند.

غیبت در آزمون برابر است با ثبت نام مجدد.

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 9:12  توسط رضا مظفری  |