با توجه بخشنامه شماره ۱۱۳۵/۲ تارخ ۱۶/۵/۱۳۹۰ تمامی کاربران توجه داشته باشند که اعتبار اسکیل کارت ها سه ساله است (تا سال ۲۰۱۲)لذا شما بایستی قبل از اتمام این تاریخ تمامی مهارتهای خود را گذرانده باشید.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 11:48  توسط رضا مظفری  |